Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest NZOZ Mediq ul. Piłsudskiego 20 w Legionowie, zwany dalej „Administratorem”.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Mediq są przetwarzane (przechowywane i zabezpieczane) stosownie do wymogów prawa i zakresu udzielonych zgód. Dane te są wykorzystywane przede wszystkim do celów świadczenia i optymalizacji usług wynikających z zawartych umów oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę oraz obszarów przetwarzania dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz RODO.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorami w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej- kontakt@gondolalegionowo.pl
  • listownie: ul. Piłsudskiego 31c, 05-120 Legionowo

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług w zakresie i na podstawie udzielonych przez Pana/Panią zgód (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

Odbiorcami tych danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, usługi zarządzania nieruchomościami, telekomunikacyjne i marketingowe, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Obecnie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z tych praw lub mają inne wątpliwości związane z Państwa danymi osobowymi przetwarzanymi przez Mediq proszę opisać problem i wysłać opis na ww.adres.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści.

POLITYKA COOKIES

Polityka cookies w serwisie www.gondolalegionowo.pl

W celu lepszego dostosowania dostarczanych Państwu usług i szybszego przekazywania informacji, Mediq stosuje tzw. pliki cookies tj. informacje zapisywane przez serwer www.gondolalegionowo.pl na komputerze użytkownika. Przy połączeniu się komputera z serwisem, serwer odczytuje cookies, które dodatkowo zapamiętują (na czas sesji) dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie www.gondolalegionowo.pl. Użytkownicy mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach.
Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji-Internet Explorer.
Więcej informacji-Chrome.
Więcej informacji-Firefox.

Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).